Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Nyt fra kirkegården

Det sker på Vinderup Kirkegård i foråret 2020

 

I december ansøgte menighedsrådet Holstebro provsti om midler fra kirkegårdspuljen og fik tilsagn om 125.000 kr. fra puljen. Midlerne skal primært bruges til realisere dele af udviklingsplanen for den gamle kirkegård, som bl.a. blev skitseret på kirkegårdsvandringen i september og samtidig langsomt udfase nogle af gravstederne på den nye del af kirkegården. Målet er at trimme udbuddet af gravsteder til den fremtidige efterspørgsel og skabe en attraktiv og spændende kirkegård.

Vi står pt. også i en situation, hvor der ikke er mange traditionelle urnegravsteder som er salgbare, og der er heller ikke udsigt til, at der skal hjemfalde mange gravsteder til kirkegården inden for den nærmeste fremtid. Derfor vil den første etape af udviklingsplanen omhandle etableringen af flere traditionelle urnegravsteder i afdelinger gl. A og gl. B, hvor gamle kistegravsteder vil blive omlagt til urnegravsteder. Vi forventer at arbejdet går i gang i foråret 2020.        

I starten af februar udløb fristen for fornyelser af brugsretten til gravsteder og resultatet er at ca. 35 gravsteder står til sløjfning. Størstedelen af gravstederne som sløjfes er kistegravsteder, og de fleste er placeret på den gamle kirkegård. Hvor vi mangler traditionelle urnegravsteder, står vi modsat med mange ledige kistegravsteder på den gamle kirkegård. Derfor vil vi også udtage nogle af de ledige kistegravsteder og tilplante disse med stauder og solitære træer, så afdelingerne ikke fremstår tomme og med masser af grus.

For kirkegårdsgartnerne står forårsarbejdet snart for døren, og det betyder bl.a. fjernelse af gran på kirkegården. Vi forventer at starte arbejdet med fjernelse af gran og indsamling af julekranse osv. på gravstederne i uge 10. Plantning af forårsblomster sker umiddelbart inden påsken. Fra uge 16 begynder gartnerne anlæg af gravsteder, og det fortsætter frem til og med uge 22. Sommerblomsterne vil blive plantet umiddelbart før grundlovsdag.

På vegne af kirkegårdsudvalget for Vinderup Sogn, Kirkegårdsleder Michael