Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Der er åbent tirsdag til fredag mellem klokken 8.00 og 16.00, lørdag 9.00 og 16.00

Kirken er lukket hver mandag!

I perioden maj – september og december (de 4 adventssøndage) også om søndagen. (Kirken åbnes først kl. 9.00)

Samt efter aftale (tlf +45 22 37 18 67). Dog henstilles til at kirken så vidt muligt besøges i åbningstiderne.

Ved kirkelig handling er kirken lukket for turister.

Sahl Kirke kan besøges på Google Maps

Sahl Kirke er hovedkirke i Sahl Sogn, der engang omfattede Vinderup Sogn og ligger i Holstebro Kommune. Sahl Sogn er en del af Holstebro Provsti, som igen er en del af Viborg Stift.

Sahl Kirke er blandt landets mest seværdige kirker – det mener Kristeligt Dagblads læsere. Ifølge en læser afstemning foretaget forår 2011, er Sahl Kirke blandt landets 7 mest seværdige kirker, derfor har Kristeligt Dagblad bragt en artikel om hver af de 7 kirker; fredag d. 12. august 2011 var turen kommet til Sahl Kirke.

Følg linket og læs hvad Kristeligt Dagblad skriver om Sahl Kirke: www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/gyldent-alter-og-genbrug

Sahl Kirke, bygget i romansk stil omkring år I 1150, er en anseelig landsbykirke med ca. 225 siddepladser.Sahl011-e1263801198371 Kirken omtales ofte som en hovedkirke på egnen. Den er oprindelig indviet til Sct. Michael. Den har foruden skib og kor et tårn mod vest (senmiddelalderligt) og er med apsis mod øst. Ved 2 gamle nordvinduer ses kalkmalerier fra omkring år 1500, og på nordvæggen under kalklaget findes fragmentariske kalkmalerier, der formentlig forestiller træk fra Kristi lidelseshistorie. De anseelige, lukkede kirkebænke af egetræ stammer fra ca. år 1600. Bemærk at kirkebænkene på sydsiden (mandsiden) er højere og kraftigere end bænkene på nordsiden (kvindesiden). Kirkens fornemste prydelse er dog det gyldne alter. Dette alter er efter sagkyndiges skøn et godt dansk arbejde, og det kan med nogenlunde sikkerhed fastslås, at det er forarbejdet af en håndværksmester i Ribe omkring år 1200. Det er af dreven kobberstik, oprindelig overalt stærkt forgyldt og fæstet på et underlag af egetræ. Det er delt i to dele, af hvilke den nederste, antemensale, har været anbragt på alterets forside, medens den øverste, predella, har stået over den bagerste del af alteret. Antemensalet fremstiller i midten en Kristusfigur med korsglorie, den højre hånd er opløftet til velsignelse, venstre hånd holder en bog. Billedet er omgivet af fire mindre felter, hvori der er velsignende engle. Yderst i antemensalets rand sidder 12 kredsfelter, deraf fremstiller de fire i hjørnerne de fire evangelisters symboler, de to midterste Helligånden og lammet med korsbanneret og lidelsens kalk, de seks andre engle. På begge sider af Kristusfiguren findes 18 felter, af hvilke de 12 øverste fremstiller Jesu historie og dommedag, de seks nederste de 12 apostle to og to sammen. Omkring Kristusbilledet og kredsfelterne og på den yderste rand findes latinske indskrifter, af hvilke den omkring Kristus lyder: "Der er en almægtig, der er ikke tre, og Gud er en, den samme Gud skelner mellem de enkelte ting og styrer alt. Hvad der er til, hvad der lever, hvad som helst der bevæger sig, levendegør, bevæger, opholder, ernærer jeg, omfattende de yderste, tillige gennemtrængende de inderste ting, bevæger jeg alle ting under alt, Gud er bestandigt". På den yderste rand står med større bogstaver: "Himlens styrer, som uddeler ret efter fortjeneste, jordens skaber, de hellige sjæles ros. Den apostoliske forsamling ved døden genkøbt fra døden, fordømmende døden, sidder som hersker tilligemed dommeren". Omkring kredsfelterne findes også indskrifter, der forklarer disses indhold. Predellaens nederste del består af fem hvælvede portaler, afdelte ved fem par søjler, der over portalerne forbindes ved mellemvægge, som ender i tårne. I den mellemste portal fremstilles en noget mindre Kristusfigur end på antemensalet, og i en række på begge sider de 12 apostle. Oven over disse findes de fire ærkeengle: Sct. Michael, Sct. Rafael, Sct. Gabriel og Sct. Huriel. På begge sider af krucifikset findes to fritstående helgenbilleder, Mafia og Johannes. Krucifikset er ikke fuldstændig bevaret fra ældre tid. De to yderste søjlepar er forlænget til en stor rundbue, der smukt hvælver sig over krucifikset, og øverst på buen findes et kastel med to tårne. På det ene er afbildet Isaks ofring, på det andet Set. Michaels kamp med dragen, Også predella har indskrift, over den siddende Kristus står: "Værdig, yndig, tilbedelsesværdig højhed". Tidligere har tavlen været prydet med en mængde røde, hvide, blå og grønne krystaller. Kun enkelte var tilbage, da alteret i 1935 blev sendt til Nationalmuseet for at blive gjort i stand. Altertavlen er den bedst bevarede i sin art her i landet.